Pohotovostný pátrací tím

Chceme byť partnerská organizácia PPT

Ak máte organizáciu, ktorá sa venuje pomoci ľuďom v teréne a chceli by ste pomáhať spolu s nami, zaregistrujte si ju, ako partnerskú organizáciu.

Ak budeme potrebovať do terénu nasadiť viac ľudí, vaša organizácia bude o pátracej akcii automaticky informovaná. Tento formulár slúži len na registráciu partnerských organizácií Pohotovostného pátracieho tímu. Po jeho odoslaní príde veliteľovi príslušného kraja notifikácia a ak bude vaša registrácia schválená, prídu Vám e-mailom ďalšie inštrukcie.

Ďakujeme za váš záujem pomáhať spolu s nami.


Informácie o organizácií

Kontakty


Na to aby vám vedel náš systém PATRO+ posielať informácie o pátracích akciách, budete potrebovať aplikáciu WhatsApp. Zvolávanie je primárne určené pre veliteľa orgnaizácie.
Informácie o osobách sú z verejne prístupných zdrojov MV SR alebo od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby.