Pohotovostný pátrací tím

Nahlásenie nezvestnej osoby - PATRO+

Tento formulár je určený pre nahlásenie nezvestnosti osoby ( rodinného príslušníka ), pokiaľ existuje dôvodná obava, že by daná osoba mohla byť v ohrození na zdraví alebo živote. Dôležité je však predtým ako tento formulár vyplníte, oznámiť nezvestnosť osoby na polícii ( najbližšom útvare PZ ). Pohotovostný pátrací tím nepreposiela prijaté informácie polícii! Tieto informácie slúžia pre potreby našej organizácie a majú pomôcť k rýchlejšiemu nájdeniu osoby. Odoslaním formulára zároveň súhlasíte so zverejnením poskytnutých údajov na facebookových stránkach Pohotovostného pátracieho tímu, ktoré informujú o nezvestnosti osoby širokú verejnosť. Ak bude osoba vypátraná, tieto údaje budú vymazané.


Informácie o nezvestnej osobe

Popis nezvestnej osoby


Overenie proti robotom *
Informácie o osobách sú z verejne prístupných zdrojov MV SR alebo od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby.