Pohotovostný pátrací tím

Žilinský kraj
Nezvestné osoby

Hajduk Radoslav, Raková okr. Čadca
BALÁŽ Stanislav, Čadca
Mihalovičová Eva, Žilina
Fábryová Anna, Ružomberok
HOŠTÁK Radoslav, Žilina
STRKÁČ Ján, Žilina
PUGH Michaela, Ružomberok
KONEČNÝ Roman, Žilina
PRIESOL Daniel, Ružomberok
JANČO Ľubomír, Tvrdošín
STEHLÍK Richard, Žilina
BELKULIN Vendelín, Martin
STANCO Vladimír, Žilina
BOBEKOVÁ Marta, Žilina
VOJT Ľubomír, Martin
GIERTOVÁ Renáta, Martin
POLÁKOVÁ Adriana, Ružomberok
MRÁZEK Peter, Čadca
HRBÁČKOVÁ Mária, Žilina
Informácie o osobách sú z verejne prístupných zdrojov MV SR alebo od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby.