Pohotovostný pátrací tím

Žilinský kraj
Nezvestné osoby

BOUCHENA Iveta, Žilina
Fábryová Anna, Ružomberok
Mihalovičová Eva, Žilina
BUBLÁK Anton, Námestovo
Informácie o osobách sú z verejne prístupných zdrojov MV SR alebo od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby.