Pohotovostný pátrací tím

Trenčiansky kraj
Nezvestné osoby

NEMEC Ľuboš, Trenčín
POJEZDALA Ján, Púchov
Král Miroslav , Trenčín
Crkoňová Martina, Púchov
Jurík Ivan, Prievidza
Biely Marek, Považská Bystrica
KOVÁČOVÁ Soňa, Prievidza
MISTRÍKOVÁ Dominika, Banská Bystrica
Informácie o osobách sú z verejne prístupných zdrojov MV SR alebo od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby.