Pohotovostný pátrací tím

Nezvestné osoby
Trenčiansky kraj

Nezvestná osoba Geráth Nicolas  (22rokov)
Geráth Nicolas , Handlová
Nezvestná osoba FAZIKOVÁ Diana Scarlett (26 rokov)
FAZIKOVÁ Diana Scarlett, Trenčín
Nezvestná osoba NOVÁK Miroslav (39 rokov)
NOVÁK Miroslav, Trenčín
Nezvestná osoba MINÁRIK Juraj (35 rokov)
MINÁRIK Juraj, Trenčín
Nezvestná osoba ZÁSLAV Dominik (15 rokov)
ZÁSLAV Dominik, Banská Bystrica
Nezvestná osoba BOBOK Štefan (59 rokov)
BOBOK Štefan, Prievidza
Nezvestná osoba UHLIARIK Ľubomír (55 rokov)
UHLIARIK Ľubomír, Partizánske
Nezvestná osoba Král Miroslav  (39 rokov)
Král Miroslav , Trenčín
Nezvestná osoba Jurík Ivan (31.10.1945)
Jurík Ivan, Prievidza
Nezvestná osoba LAJDOVÁ Zuzana (88 rokov)
LAJDOVÁ Zuzana, Trenčín
Nezvestná osoba HUNKA Ervín (57 rokov)
HUNKA Ervín, Partizánske
Nezvestná osoba TRENČAN Alojz (60 rokov)
TRENČAN Alojz, Ilava
Nezvestná osoba HUŇA Ivan (55 rokov)
HUŇA Ivan, Ilava
Nezvestná osoba LUKÁČ Ľuboš (60 rokov)
LUKÁČ Ľuboš, Partizánske
Nezvestná osoba PEJKO Miroslav (36 rokov)
PEJKO Miroslav, Banská Bystrica
Nezvestná osoba ŽATKOVÁ Eva (52 rokov)
ŽATKOVÁ Eva, Partizánske
Nezvestná osoba OBEDA Michal (42 rokov)
OBEDA Michal, Myjava
Nezvestná osoba BENČATOVÁ Nina (12 rokov)
BENČATOVÁ Nina, Prievidza
Nezvestná osoba KUBJATKOVÁ Júlia (56 rokov)
KUBJATKOVÁ Júlia, Banská Bystrica
Nezvestná osoba CHLIVENYI Emil (52 rokov)
CHLIVENYI Emil, Trenčín
Nezvestná osoba ŠÚŇ Milan (69 rokov)
ŠÚŇ Milan, Prievidza
Nezvestná osoba DEBNÁROVÁ Jozefa (85 rokov)
DEBNÁROVÁ Jozefa, Banská Štiavnica
Informácie o osobách sú z verejne prístupných zdrojov MV SR alebo od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby.