Pohotovostný pátrací tím

Prešovský kraj
Nezvestné osoby

PALAŠIEVIČ Rudolf, Snina
Šimkovič Vladimír, Prešov
Informácie o osobách sú z verejne prístupných zdrojov MV SR alebo od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby.