Pohotovostný pátrací tím

Nitriansky kraj
Nezvestné osoby

PINTÉR Jaroslav, Levice
HAJDU Ľudovit, Levice
JOVIČ Dragan, Nitra
LIKO Daniel, Nitra
GÓT Zoltán, Komárno
BANDOVÁ Eva, Levice
BANDA Roman, Levice
PAPP Jaroslav, Šaľa
VEREŠ Štefan, Nitra
HANCKOVÁ Barbora, Levice
PRINCZKEL Tomáš, Levice
MEŇHARTOVÁ Daniela, Nitra
BIGE Ondrej, Levice
BÉLIK Milan, Komárno
HRNCSJÁR Štefan, Levice
HAXER František, Komárno
DOBROVÁ Veronika, Levice
FERENCZI Norbert, Komárno
ANDRASKO František, Nitra
Informácie o osobách sú z verejne prístupných zdrojov MV SR alebo od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby.