Pohotovostný pátrací tím

Nezvestné osoby
Nitriansky kraj

Nezvestná osoba ŠARKÖZI Nikolas (15 rokov)
ŠARKÖZI Nikolas, Levice
Nezvestná osoba PUSZTAKÜRTIOVÁ Dominika (16 rokov)
PUSZTAKÜRTIOVÁ Dominika, Šaľa
Nezvestná osoba IZSÁKOVÁ Nora (15 rokov)
IZSÁKOVÁ Nora, Šaľa
Nezvestná osoba JOVIČ Dragan (41 rokov)
JOVIČ Dragan, Nitra
Nezvestná osoba LIKO Daniel (34 rokov)
LIKO Daniel, Nitra
Nezvestná osoba GÓT Zoltán (49 rokov)
GÓT Zoltán, Komárno
Nezvestná osoba PAPP Jaroslav (84 rokov)
PAPP Jaroslav, Šaľa
Nezvestná osoba HANCKOVÁ Barbora (62 rokov)
HANCKOVÁ Barbora, Levice
Nezvestná osoba PRINCZKEL Tomáš (37 rokov)
PRINCZKEL Tomáš, Levice
Nezvestná osoba MEŇHARTOVÁ Daniela (57 rokov)
MEŇHARTOVÁ Daniela, Nitra
Nezvestná osoba BIGE Ondrej (66 rokov)
BIGE Ondrej, Levice
Nezvestná osoba BÉLIK Milan (65 rokov)
BÉLIK Milan, Komárno
Nezvestná osoba HRNCSJÁR Štefan (82 rokov)
HRNCSJÁR Štefan, Levice
Nezvestná osoba HAXER František (46 rokov)
HAXER František, Komárno
Nezvestná osoba DOBROVÁ Veronika (32 rokov)
DOBROVÁ Veronika, Levice
Nezvestná osoba FERENCZI Norbert (49 rokov)
FERENCZI Norbert, Komárno
Nezvestná osoba ANDRASKO František (64 rokov)
ANDRASKO František, Nitra
Informácie o osobách sú z verejne prístupných zdrojov MV SR alebo od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby.