Pohotovostný pátrací tím

Nitriansky kraj
Nezvestné osoby

ĎURAČ Tibor, Levice
RÁCOVÁ Irena, Nitra
KOVÁČ Erik, Levice
LIKO Daniel, Nitra
GÓT Zoltán, Komárno
ŠUHAJDA Jaroslav, Zlaté Moravce
Mrviš Marcel, Levice
Informácie o osobách sú z verejne prístupných zdrojov MV SR alebo od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby.