Pohotovostný pátrací tím

Bratislavský kraj
Nezvestné osoby

KORMANČÍK Miroslav, Senec
PAKAN Ján, Malacky
Blaho Martin, Malacky
MASÁR Maroš, Bratislava IV
STANČÍK Ján, Bratislava V
Informácie o osobách sú z verejne prístupných zdrojov MV SR alebo od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby.