Pohotovostný pátrací tím

Bratislavský kraj
Nezvestné osoby

ZELINA Lukáš, Bratislava V
STANČÍK Ján, Bratislava V
BJEL Marek, Pezinok
Blaho Martin, Malacky
MICHŇA Miroslav, Bratislava V
NEMČEKOVÁ Iveta, Bratislava V
ONDEJKOVÁ Nadežda, Bratislava V
HORÁK Peter, Bratislava V
RADOŠINSKÝ Ivan, Bratislava V
BALÁŽOVÁ Eva, Malacky
SIPOS Ondrej, Bratislava V
RAFAY Ján, Malacky
HERCHL Jozef, Pezinok
ŠEFČIKOVÁ Božena, Malacky
ČÁSTOVÁ Iveta, Bratislava IV
LACKOVIČ Miroslav, Bratislava IV
KOVÁCS Dominik, Senec
KRAJČÍR Pavol, Bratislava V
SOMOGYI Roman, Bratislava IV
ŠTÍPALA Milan, Bratislava V
KRALOVIČ Vladimír, Bratislava IV
NOVANSKÁ Anna, Bratislava I
NOHÁL Jozef, Bratislava IV
HROZÁNYOVÁ Katarína, Bratislava II
ŠTEFANCOVÁ Petra, Bratislava V
Informácie o osobách sú z verejne prístupných zdrojov MV SR alebo od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby.